Ako sa vyrábajú slovenské laná

 

   V značke GILMONTE je pretransformovaných viac než 20 rokov skúseností vo vývoji a výrobe horolezeckých a pracovných lán. Pri vývoji úzko

   spolupracujeme s odbornou lezeckou komunitou, ktorá nám pomáha testovať a definovať aj tie najnáročnejšie požiadavky kladené na laná.

   Používame PA 6 vlákna len tej najvyššej kvality. Každá dodávka vlákna je podrobená interným vstupným testom na splnenie požadovaných

   parametrov. V medzistupňoch výroby máme nastavené prísne kontrolné merania tak, aby sme minimalizovali výskyt prípadných chýb.

 

                

   Spracovanie vlákna prebieha na najmodernejších zariadeniach momentálne dostupných na trhu. Tieto zariadenia sú vysokoefektívne

   a spoľahlivé. Neustále vyvíjame nové postupy zvyšovania dynamických vlastností, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre laná

   s nízkou rázovou silou, vysokým počtom pádov vzhľadom na váhu lana a nízkym dynamickým a statickým predĺžením.

 

              

 

   Excelentné parametre lán sa nám darí dosahovať okrem kontrolovaného procesu zrážania aj vďaka unikátnej vlastnej technológii kontroly

   vlákien CTC. Aplikujeme aj ďalšie technológie na úpravy lán s cielom dosiahnuť celkové zlepšenie oderu a vodeodolnosti( technologie UDP, EDP).

   Každá výrobná šarža lán pred jej finálnym zabalením a označením je podrobená testovaniu v našom internom laboratóriu podla príslušných EN

   noriem (EN 892+A1, EN 1891, EN 564, EN 795, EN 566, EN 564). Ako externý certifikačný a dozorujúci subjekt sme si vybrali jednu z najprísnejsich

   notifikovaných skúšobní v Európe. SZU Jablonec má označenie ako certifikačný orgán EN 1015.

   Pozrite si krátky film o výrobe lán Gilmonte: Dokument o výrobe lan - video