Technológie a výroba

 

V našej spoločnosti používame najkvalitnejšie pletacie a ďalšie spracovavateľské stroje, ktoré zaisťujú precízne dielenské spracovanie. Celý proces výroby je riadený v systéme EN ISO 9001/2016.

Využívame vlastné vývojové laboratórium, kde sa vyvíjajú všetky najmodernejšie postupy spracovania vlákien. Toto laboratórium používa identické vybavenie zhodné s tým, aké je používané v najmodernejších UIAA akreditovaných skúšobniach. Každá dĺžka lana je testovaná pred balením a následnou expedíciou. Laboratórne výsledky sú následne aplikované v praxi pri sériovej výrobe.

GILMONTE tím berie svoje záväzky voči bezpečnosti zákazníka vážne. Aj preto sme si ako nezávisle testovacie laboratórium a certifikačný inštitút vybrali jedno z najprísnejších miest na svete. Je to testovacie laboratórium v Jablonci nad Nisou v Českej republike. Špičkové vybavenie laboratória akreditované svetovou horolezeckou úniou UIAA odhalí pravý stav výrobkov GILMONTE. Týmto sa nami uvedené parametre lán stávajú čestnou zmluvou medzi GILMONTE a užívateľmi našich výrobkov.

 

 

UDP – Ultra Deep Protect – UIAA water repellent

Systém PFC-free hĺbkovej úpravy vlákien jadra a opletu, ktorá zvyšuje vodoodolnosť. Zabraňuje vnikaniu nečistôt do lana a zvyšuje oderuvzdornosť. Technológia spĺňa úroveň vodoodolnosti požadovanej podľa metodiky UIAA v rozmedzí 1,0% - 2,0%.

Technológia UDP je vysoko sofistikovaný systém hĺbkovej úpravy celého lana (jadra aj opletu) pomocou PFC-free vodoodpudivých prípravkov. UDP zabezpečí permanentnú úpravu vlákien na báze jednotlivých filamentov. Cieľom tejto úpravy je zníženie nasiakavosti lana, zvýšenie oderuvzdornosti a ochrany voči nečistotám. Jedinečná technológia, ktorá umožňuje úpravu vlákna s výrazne nižšími energetickými nárokmi oproti komerčne používaným technológiám. Vodoodolnosť meraná podľa metodiky UIAA dosahuje úrovne od 1,0% do 2,0% v závislosti od priemeru lana.

 

EDP – Eco Deep Protect

PFC-free hĺbková úprava vlákna opletu lana zvyšujúca odolnosť voči vode. Zlepšuje sučasne oderuvzdornosť. Chráni lano pred znečistením.

Technológia EDP je vysoko sofistikovaný systém hĺbkovej úpravy vlákna opletu pomocou PFC-free vodoodpudivými prípravkami . EDP umožňuje hĺbkovú permanentnú úpravu opletového vlákna, na báze jednotlivých filamentov bez použitia fluorkarbonových prípravkov. Táto ekologicky šetrná technológia umožňuje úpravu vlákna PFC free prípravkami s výrazne nižšími energetickými nárokmi oproti komerčne používaným technológiám. Laná upravené EDP vykazujú vyšší stupeň oderuvzdornosti a odolnosti voči nečistotám ako neupravené laná.

 

ITT – Infra Thermo Treatment

Infra ThermoTreatment je stabilizácia jemnej konštrukčnej rovnováhy, ktorá zabezpečuje perfektný handling.

Finálna tepelná stabilizácia hotového lana, ktorá zjednocuje jadro aj oplet v jeden homogénny a vyvážený celok. Špecifická vlnová dĺžka tepelného žiarenia "vdychuje lanu život". Na základe tejto úpravy naše laná vynikajú perfektným handlingom.

 

CTC – Continual Tension Control

CTC zabezpečuje garanciu najdôležitejších deklarovaných parametrov ako je počet pádov, rázová sila, posuv opletu a uzlovateľnosť v celej dĺžke lana..

CTC je jedinečné know-how Gilmonte, na základe ktorého je dosahovaný vysoký stupeň riadenia napätia jednotlivých vlákien. CTC zabezpečuje kontinuálnu kontrolu stability parametrov v čase.

 

Stredové značenie lana

Technológia farebného značenia stredu lana pre lepšiu orientáciu pri zlaňovaní.

V strede lana je vykonané farebné značenie v úseku 6 cm farbivom, ktoré nemá negatívny vplyv na životnosť lana, bezpečnosť a manipulovateľnosť v označenom mieste.
UPOZORNENIE! Ak je nutné skrátenie lana na jednom konci, nezabudne rovnako skrátiť aj druhý koniec lana, aby bolo zachované správne stredové značenie. Nedodržanie tohto úkonu môže mať fatálne následky pri ďalšom používaní lana.

UCE - Utrazvukové kónické ukončenie 

Ultrazvukové ukončenie lana do kompaktného kónusu výrazným spôsobom zlepšuje kvalitu zakončenia lana, aby nedochádzalo odrhnutiu opletu od jadra na konci lana v priebehu používania.

Pri ultrazvukovom zakončení lana dochádza k ideálnemu spojeniu jadra a opletu roztavením polyamidových vlákien do jedného homogénneho pružného celku bez toho, aby dochádzalo k nežiadúcemu prehriatiu polyamidu, po ktorom sa stáva krehkým a lámavým. Polyamid po ultrazvukovom roztavení vlákien ostáva pružný a odolný voči mechanickému zaťažovaniu.

Kónické vytvarovanie konca lana uľahčuje prácu s koncom lana pri prevliekaní a navádzaní lana cez otvory.

 

Fixbond

Technológia spojenia  jadra s opletom v celej dĺžke lana.

Technológia pružného spojenia  jadra s opletom  v celej dĺžke lana, ktorú aplikujeme kontinuálne v procese pletenia lana a následne fixujeme pomocou technológie  Infra termo treatment.  Spojenie jadra s opletom pomáha  znížiť výskyt posuvu opletu, ktorý znižuje životnosť lana. Posuv opletu sa môže vyskytnúť v lane po intenzívnom používaní a opotrebení.  Ak používate lano intenzívne, alebo ako top rope odporúčame FixBond verziu lana.