Životnosť lán

Maximálna životnosť lana je 12 rokov. (10 rokov od dátumu výroby + 2 roky skladovania v obchode)

Intenzita a spôsob používania výrazným spôsobom ovplyvňujú životnosť. Upozorňujeme, že skutočná životnosť  lana je závislá od mnohých faktorov. Uvedené hodnoty sú iba orientačné a vychádzajú zo všeobecných poznaní.

 • intenzívne - denné používanie (športoví lezci, umelé steny, horskí vodcovia) menej ako 1 rok

 • pravidelné - víkendové používanie (celoročné) 1 - 2 roky

 • pravidelné - víkendové používanie (sezónne) 2 - 3 roky

 • občasné používanie - (rekreačne 1xmesačne ) 3 - 5 rokov

 • sporadické používanie 5 - 7 rokov

 • nepoužívané lano max. 10 rokov

Určenie veku lana

Vek lana je možné určiť podľa visačky, ktorú by ste nemali vyhadzovať. Môže sa vám zísť pri reklamácii lana v obchode, a poslúži vám v prípade nehody ako záznamník nehôd s lanom. Pokiaľ ju však nemáte, môžete v prípade nutnosti koniec lana rozstrihnúť a podľa farebnej kontrolky/nite u dynamických lán alebo pásky z údajmi u statických lán rok výroby určiť. Farebné značenie nie je identické pre výrobcov lán.

V prípade statických lán zistíte rok výroby a údaje o materiáli z pásky vo vnútri lana. Tieto informácie sú opakovane vytlačené každých 30cm pásky. Uvedený je typ lana (A alebo B), typ materiálu (PAD, PAD/PES,PAD/Aramid).

Farba kontrolky          Rok výroby         

modrá a žltá                                         1998, 2009, 2022                                                      

zelená a žltá                                         1999, 2010, 2023  

čierna a žltá                                          2000, 2011, 2024

červená a modrá                                 2001, 2012, 2025                          

červená a zelená                                 2002, 2013, 2026                                

červená a čierna                                  2003, 2014, 2027

zelená                                                    2004, 2015, 2028

modrá                                                    2005, 2016, 2029

žltá                                                          2006, 2017, 2030

čierna                                                     2007, 2018, 2031

červená a žltá                                       2008, 2019, 2032

červená                                                 2020, 2033

čierna a zelená                                     2021, 2034

 

Kedy vyradiť lano z používania

 • lana je znečistené chemickými látkami

 • lano bolo vystavené tvrdému pádu

 • hmatom zistíte na lane citeľné zhrubnutie, zdeformovanie, alebo prelomenie (známka skrytého poškodenia jadra)

 • pri poškodení opletu do takej miery, že sú viditeľné jadrá

 • oplet je extrémne opotrebený

 • oplet je viditeľne posunutý

 • lano ostalo extrémne znečistené aj po opratí

 • zistíte tepelné poškodenie opletu (spečenie opletovej priadze do sklovitej tuhej štruktúry)  t.j. spálenie opletu dôsledkom trenia

 • prekročenie doby životnosti lana