Starostlivosť o laná

 

Správna starostlivosť o laná

 • Dbajte o to, aby bolo lano správne skladované v suchom a tmavom prostredí (15 – 25°C, relatívna vlhkosti asi cca 65%).
 • K uskladneniu pristúpte, keď je lano suché a čisté. Na čistenie lana od drobných mechanických nečistôt používajte jemné kartáče určené na textil. Vypratie lana je možné vo vlažnej vode do 30°C (86°F) voľne v rukách, v automatickej práčke iba v ochrannom textilnom obale na jemnom pracom programe bez odstredenia .
 • Nepoužívajte chemické pracie prostriedky! Pri silnom znečistení, ak je to nutné, použite jemný mydlový roztok.
 • Mokré lano sušte voľne položené na rovnej podložke v dobre vetrateľnej miestnosti mimo dosahu tepelného zdroja a slnečného žiarenia.
 • Chemické látky majú deštruktívny vplyv na materiál z ktorých sú laná vyrábané. Lano znečistené chemickými látkami okamžite vyraďte z používania!
 • K uskladneniu a prenosu odporúčame používať Gilmonte vak pre laná.

 • Pravidelne kontrolujte stav opotrebenia a znečistenia opletu a štruktúry lana po celej jeho dĺžke.


   

Dôležité upozornenia

 • Pravidelne kontrolujte všetok istiaci materiál, ktorý prichádza do styku s lanom. Jeho opotrebenie prípadné poškodenie spôsobuje mechanické poškodenie opletu lana.

 • Vyhýbajte sa styku lana s ostrými hranami.

 • Jemné nečistoty majú schopnosť vniknúť do štruktúry lana kde spôsobujú vplyvom trenia a namáhania lana neviditeľné postupné opotrebenie, ktoré urýchľuje poškodzovanie lana.

 • Vlhkosť  lana výrazne znižuje dynamické vlastnosti, celkovú pevnosť ako aj pevnosť v uzloch.

 • Pri naväzovaní striedajte konce. Lano bude zaťažované a opotrebované rovnomernejšie. Takýmto používaním pomôžete vyrovnávaniu vnútorného napätia vznikajúceho pôsobením vonkajších síl.

 • Pri sťahovaní lana prevliecť celý zvyšný kus lana, ktorý sa nepoužíval. Pri sťahovaní dochádza k vytočeniu lana. Takto zabránite následnému nežiaducemu krúteniu lana. Ďalším pozitívom je rovnomerné opotrebovanie lana.

 • Pri zlaňovaní je potrebné urobiť uzol na každom prameni zvlášť. Zamedzíte tým krúteniu lán.

 

 

.