Symboly

 

 

Jednoduché laná

Jednoduché laná – istenie výstupu iba s jedným lanom. Najpoužívanejší, základný spôsob použitia lán pre istenie výstupu. Vhodné na lezenie po skalách a na umelých stenách.

 

 

Polovičné laná

Polovičné laná – pre istenie výstupu je nutné použiť dve laná, ktoré sa zapínajú striedavo do postupových istení. Paralelné oddelené vedenie dvoch lán znižuje riziko preseknutia lán padajúcimi kameňmi v náročnom nestabilnom teréne. Polovičné laná poskytujú väčšiu variabilitu pri náročnom lezení. Vhodné na lezenie v ľade a vysokých horách.

 

 

Dvojité laná

Dvojité laná – použitie rovnakých lán v páre, vedených spoločnými istiacimi bodmi. Zvyšujú bezpečnosť pri lezení vo vysokých horách.

 

 

UIAA

Chránená známka medzinárodnej horolezeckej federácie UIAA (International Mountaineering and Climbing federation). Toto označenie môžu požívať iba výrobky, spĺňajúce prísne bezpečnostné požiadavky stanovené UIAA.

 

 

CE 1015

CE – symbol zhody. Tento symbol dokladuje, že výrobok spĺňa bezpečnostné požiadavky stanovené príslušnou európskou legislatívou. Číslo za symbolom CE (1015) označuje príslušnú akreditovanú skúšobňu. Výrobky označené týmito symbolmi spĺňajú príslušné bezpečnostné predpisy.

 

 

 

EN 892

Číslo príslušnej európskej normy, ktorá špecifikuje bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy pre dynamické laná, ktoré sa používajú v horolezectve vrátane lezenia. Základom tejto normy je norma UIAA.