UDP- PFC FREE

 

UDP PFC free water repellent

PFC-Free úprava & nízka energetická náročnosť             

 

Sme jedným z prvých svetových výrobcov horolezeckých lán, ktorému sa podarilo vyvinúť a zvládnuť náročnú technológiu impregnácie lán bez použitia prípravkov obsahujúcich ekologicky nebezpečné a zdraviu škodlivé PFC* zlúčeniny, používané v súčasnosti na dosiahnutie permanentnej vodoodpudivej úpravy syntetických vlákien používaných v outdoorovom priemysle.

Naša nová úprava UDP spĺňa prísne kritériá normy UIAA na vodoodpudivý test. Úroveň absorpcie vody meranej podľa metodiky UIAA normy 101 na vodoodpudivý test sa pohybuje v rozpätí od 1,0% do 2% v závislosti od typu lana. Aby lano splnilo požiadavku, tejto UIAA normy, úroveň nasiakavosti vody musí byť menšia ako 5%.

Väčšina horolezeckých lán predávaných vo svete, ktoré spĺňajú prísne kritéria normy UIAA na vodoodpudivý test, je momentálne upravená výlučne prípravkami, ktoré obsahujú nebezpečné PFC zlúčeniny C6 alebo C8.

Podstatou našej novej UDP úpravy je dôkladná hĺbková apretácia celého lana tak, aby bolo zabezpečená úprava jednotlivých filamentov vlákien. Táto myšlienka nie je ničím prevratná, avšak spôsob akým tento výsledok dosiahnuť je o to náročnejší, aby bola zabezpečená permanentná úprava po celej dĺžke lana v požadovanej kvalite.

Nášmu vývojovému tímu sa podarilo vyvinúť účinnú, energeticky nenáročnú metódu, ako tento proces zvládnuť a dosiahnuť excelentné hodnoty vodoodpudivosti.

Energetická náročnosť nášho procesu nanášania a aktivácie je o 30% nižšia v porovnaní so štandardne používaným postupom.


 

*PFC -polyfluor karbóny – chemické látky na báze 8 a 6 atómových zlúčeniny uhlíka C8, C6. Od roku 2020 vydala EU zákaz používania a výroby týchto zlúčenín.