Ochrana osobných údajov

 

 

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www. gilmonte . sk a www.gilmonte.eu a www.zilmont.sk

 

Žilmont s.r.o.

sídlo: Jánošíkova 20, 010 01 Žilina

IČO: 30225892

DIČ: 2020443117
 

 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 

 

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

 

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 

 

V.

Zverejnenie údajov

 

 

VI.

Podmienky spracúvania

 

 

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

 

 Uvedené práva a povinnosti sa riadia Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov